0

โอซาก้าโอโช ร้านเกี๊ยวซ่าอันดับหนึ่ง – บัตรนักเรียนมีค่า 20%

โอซาก้าโอโช ร้านเกี๊ยวซ่าอันดับหนึ่งจากโอซาก้า ยินดีให้ส่วนลดกับนักเรียน - นักศึกษา ถึง 20% เพียงแสดงบัตรนักเรียน แบบนี้ไม่มาลองไม่ได้แล้ว